Napis
zps_logo
Zps_uep-alfa
ZPS jest członkiem Europejskiej Federacji Spadochroniarzy

Wzory stroju organizacyjnego


ubior (340 kB)

Informacje o sprzedaży dotyczące odznak, beretu, plakietek, krawata można uzyskać u skarbnika zarządu
Kol. Marian Polakowski tel. 883 036 053.