Napis
zps_logo
Zps_uep-alfa
ZPS jest członkiem Europejskiej Federacji Spadochroniarzy

Bieżące informacje dla członów Koła.  

 

Komunikaty i Informacje Zarządu Koła.


23.02.2024 roku

23.02.2024    20:2929.01.2024 roku

29.01.2024    7:29
GRH "Południe" Polscy Spadochroniarze Wojskowi, grali z WOŚP w Krakowie i Nowej Hucie.

Koledzy Spadochroniarze z GRH w składzie: Łukasz Stachańczyk, Robert Malec, Zbigniew Traczyk, Daniel Kucicki, Jan Kulczycki, Dariusz Szlęzak, Wojciech Rupiński, Krzysztof Woźniak - przyjechali UAZem na Krakowski Rynek, by kwestować na rzecz "Wielkiej Orkiestry". Krakowanie jak i turyści szybko zapełniali skarbonkę. Po wysłuchaniu hejnału z wieży mariackiej, udali się do Nowej Huty by w jednym z pomieszczeń Nowohuckiego Centrum Kultury urządzić ekspozycję broni i spadochronów. Zainteresowanie było bardzo duże (a zwłaszcza młodzieży), a skarbonka zapełniała się hojnymi datkami. Późnym popołudniem przyjezdni koledzy wyjechali do domu w Jaworznie i Warszawie. Natomiast Kol. Robert Malec udał się do sztabu WOŚP w Nowej Hucie, by rozliczyć się z kwestowania.

Po otwarciu skarbonki i przeliczeniu jej zawartości, okazało się że GRH zebrała 3441,61 zł.
BRAWO KOLEDZY SPADOCHRONIARZE!
BG i DK.
Galeria zdjęć31.12.2024 roku

31.12.2024    7:291.01.2024 roku

1.01.2024    11:25

INFORMACJA.
II Oddział posiada status organizacji pożytku publicznego i na przekazanie 1,5 % odpisu podatkowego właściwym jest nasz nr KRS:0000053444


20.12.2023 roku17.12.2023 roku

17.12.2023    7:29


SPOTKANIE INTEGRACYJNE WIGILIJNO-NOWOROCZNE CZŁONKÓW ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY II ODDZIAŁ KRAKÓW

Koło 10bpd-10bdsz, koło nr 9 z Oświęcimia i samodzielnych pododdziałów/48krozp, 11ksap, artylerii, 48kspec/.

W spotkaniu wigilijno-noworocznym zorganizowanym przez Zarząd II Oddziału oraz koło 10bpd wzięli udział członkowie ZPS, członkowie wspierający, członkowie Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” oraz zaproszeni goście. Spotkanie odbyło się 16.12.2023 roku, w Krakowie – Krowodrza w Centrum Konferencyjno – Hotelowym. W trakcie spotkania Przewodniczący Koła 10 bpd Kolega Tadeusz DOBKOWSKI ogłosił chwilę ciszy, na wspomnienie Kolegów Spadochroniarzy którzy już nie przełamią się symbolicznym opłatkiem i odeszli na „niebieskich spadochronach”. Przewodniczący przywitał przybyłych spadochroniarzy, zaproszonych gości i podsumował w skrócie działalność koła w minionym okresie 2023 roku. Wręczono wyróżnienia dla Kolegów Spadochroniarzy, za zaangażowanie się w działalność II Oddziału ZPS Kraków,nie tylko statutową, ale także sportową, spadochronową, strzelecką, współpracę z młodzieżą i intelektualną.

Na wniosek Przewodniczącego koła 10 bpd Kolegi Tadeusza DOBKOWSKIEGO, Prezes II Oddziału ZPS Kraków Piotr DRUMLAK wręczył: Medale Pamiątkowe ZPS II Oddział Kraków. Wyróżnieni zostali Koledzy – Zbigniew PIWOŃSKI, Kazimierz DYMANUS, Marian WALA, Eugeniusz WYCICHWOSKI, Krzysztof DROZD, Marian MROŻEK, Jerzy BAUR, a Kolega Józef ŁUSZCZKI – został uhonorowany imiennym medalem 65-cio lecia 6PDPD oraz dyplomem za szczególne zaangażowanie w przygotowanie reprezentacji spadochronowej II Oddziału do zawodów spadochronowych.

Nagrodą książkową – „OPERACJA MARKED GARDEN oczami żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej Gen Stanisława Sosabowskiego” zostali wyróżnieni Koledzy : płk w st. spocz. prof. Sławomir MAZUR, Sławomir KRUKOWSKI, Czesław PIŁAT, Bogdan NOWOTNY, Kazimierz RUTKOWSKI, Edward WÓJCIK, Stanisław GROCH, Mirosław JEDYNAK, Andrzej WASYLUK, Bogdan MIREK.

Następnie głos otrzymał Prezes II Oddziału Kolega Piotr Drumlak, omówił zrealizowane i przeprowadzone najważniejsze przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2023 roku przez II Oddział /wszystkie koła II Oddziału/ oraz listę głównych przedsięwzięć w perspektywie 2024 roku – rocznicowe – 80-ta rocznica MONTE CASSINO oraz 80 – ta rocznica MARKED GARDEN a także 35-cio lecie ZPS i 25-cio lecie przynależności do UEP. Przedsięwzięcia wynikające ze stałego kalendarza rocznicowego, a także kontynuacja zawodów strzeleckich, zawodów spadochronowych, skoków spadochronowych pokoleniowych /dziadkowie i wnukowie/, szkolenie strzeleckie z wnukami na bazie strzelnicy KAFM, omówił organizację wyjazdu delegacji, uczestników obchodów rocznicowych Bitwy pod Monte Cassino oraz rocznicowe spotkanie spadochroniarzy w Holandii –Arnhem, przypomniał o strojach członków ZPS – wyjściowym i polowym, a także o prenumeracie czasopisma „SPADOCHRONIARZ”.

Po przedstawieniu gronu części informacyjnej, błogosławieństwa z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia jak i życzenia na Nowy 2024 rok,udzielił/złożył Kapelan 8 Bazy Lotnictwa Transportowego Kolega por. Paweł ZIEJA. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia bożonarodzeniowe jak i noworoczne, wznieśli toast symboliczną lampką szampana a następnie wykonano zdjęcie pamiątkowe.

Podczas spotkania głos zabrali zaproszeni goście, członkowie koła 10bpd, Kolega Józef ŁUSZCZKI przedstawił spadochroniarskie wspomnienia jak i aktualne sukcesy skoczków spadochronowych. Spotkanie w dalszej części przebiegało w atmosferze wzajemnych wspomnień, dyskusji dotyczących wspólnych planów na nadchodzący przyszły rok 2024 i perspektywicznie na następne lata.

Dekalog spadochroniarza, obowiązuje od pierwszego dnia bycia spadochroniarzem. Spadochroniarzem się było, jest i będzie, do samego pożegnania na niebieskim spadochronie.

Tekst: Piotr Drumlak

20.10.2023 roku

20.10.2023    9:5926.09.2023 roku

26.09.2021    12:00

INFORMACJA.

znicz (53 kB)


Jeżeli chciałbyś odwiedzić groby swoich kolegów sprawdź nasz >>> "Lokalizator grobów"

15.08.2023 roku

15.08.2023    12:59


Na pamiątkę tych co zaczęli w Krośnie swoją drogę do 6PDPD..

W dniu 15.08.2023 na terenie lotniska Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej wieloletnią działalność Centrum Wyszkolenia Spadochronowego, prowadzącego podstawowe szkolenie spadochronowe dla potrzeb sił zbrojnych. Rozpoczęło ono szkolenie poborowych od marca 1964 r po przeniesieniu Centrum ze Strzebielina Morskiego.
Gospodarzem uroczystości był Prezes ZG ZPS gen. rez. J. Kempara,
Oddział Rzeszowski ZPS oraz przedstawiciele Aeroklubu i lotniska.
Nie zabrakło naszych przedstawicieli z Prezesem Oddziału Kol. P. Drumlakiem.
GRH Południe zorganizowała wystawę wyposażenia żołnierza spadochroniarza oraz spadochronów używanych przeze 6.PDPD. Latał Antek i były skoki.


               

               

               

               

               


APEL.
Koledzy Spadochroniarze.
Jeżeli chcielibyście się podzielić swoimi wspomnieniami to chętnie udostępnimy naszą stronę internetową. Prosimy też o przesyłanie skanu Zaświadczenia o ukończeniu kursu spadochronowego oraz fotografii z Krosna. Na adres : kolo10bpd@wp.pl


Zarząd Koła

Bogdan Głów14.08.2023 roku

14.08.2023    15:59
GRATULACJE.

Panu gen.bryg. Michałowi Strzeleckiemu - dowódcy 6.BPD z okazji mianowania na stopień generała, składamy serdeczne, spadochroniarskie gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów w dowodzenia brygadą dla dobra naszych Sił Zbrojnych i Ojczyzny.Spadochroniarze (byłego)
10 bpd i 48 k.specj.18.06.2023 roku

18.06.2023    12:27

WARTO BYŁO.

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń zarządu oddziału w słoneczną niedzielę 18 czerwca, grupa członków pod kierownictwem Prezesa Piotra Drumlak udała się na lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego do Łososiny Górnej. Tam instruktorzy spadochronowi z klubu KrakSky udzielili szczegółowego instruktażu do skoku w tandemie. Przebrano naszych kolegów w kolorowe kombinezony i gogle. Dla niektórych był to pierwszy skok w życiu a dla niektórych kolejny.
Zrobiono pamiątkowe zdjęcie przy samolocie i załadowano skoczków na jego pokład. Na skok w tandemie zdecydowali się: Sławek Krukowski, Janusz Sobczuk, Stanisław Meus, Marcin Sobczuk, Bogdan Jursa, Dawid Sobczuk i Paweł Gruca. Samolot wyniósł skoczków na pułap 4000 m. I zapaliło się długo wyczekiwane zielone światło. Pora opuścić pokład samolotu. I poszli w przestworza. Najpierw na spadochronie stabilizującym swobodnie opadali. Szarpnięcie oznajmiło, że spadochron główny się otworzył. Euforia lotu szybko się skończyła i trzeba było się przygotować do miękiego lądowania. A tam na murawie czekały na skoczków lube dziewczęta Marzena i Barbara. Było to mega przeżycie dla debiutantów i nowe doświadczenie dla starych spadochroniarzy.

B.G i J.S
27.08.2022 roku

27.08.2022    12:27

wierciak3 (50 kB)

wierciak3 (50 kB)


                                                         wierciak3 (50 kB)

Spadochroniarzem jest się do końca życia.

Potwierdzeniem tego hasła jest nasz Kol. kpr. rez. Zbigniew WIERCIAK, który w wieku 73 lat oddał swój 23 skok na spadochronie w dniu 27.08.2022 r na zrzutowisko Niegowicice. Szkolenie przygotowawcze odbył w 1.SBS, a skok wykonał z samolotu AN-2 na linę. Był to jego pierwszy skok w rezerwie. Służbę wojskową odbywał w 10.bpd (1968 - 1970) na stanowisku dowódcy drużyny w plut.1, 3ksz.dowodzonej przez kpt. Stanisława Króla. Ze swoją drużyną osiągał sukcesy szkoleniowe oraz przodował w współzawodnictwie.

Zbyszku. Gratujemy i podziwiamy Twoją determinację w dążeniu do realizacji swojego marzenia, którym był ten skok. Jesteśmy z Ciebie dumni i wraz z Tobą z godnością i honorem nosimy nasz ukochany bordowy beret.

Zbyszku. Życzymy Tobie dużo zdrowia.
Koledzy z 3ksz i Zarząd Koła.
25.06.2022 roku

25.06.2022    13:27
KOMUNIKAT.

Przezes II oddziału ZPS Piotr Drumlak

W sobotnie, upalne przedpołudnie 25.06.br w klubie 6 BPD przy ul. Zyblikiewicza, spotkali się członkowie krakowskiego oddziału ZPS by dokonać oceny działania i dokonań ustępującego zarządu oddziału za okres czteroletniej kadencji. Sprawozdanie przedstawił prezes ustępującego zarządu Kol. M. Usydus. Zawarł w nim sprawy związane z działalnością poszczególnych kół oraz problemy związane z członkostwem w naszym związku i opłatą składki członkowskiej. Dobrą ocenę działalności zarządu potwierdziła w swoim sprawozdaniu komisja rewizyjna. Na jej wniosek jednogłośnie udzielono absolutorium dla ustępującego zarządu II oddziału. Po powołaniu komisji roboczych przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku dziennego zebrania.

Komisja wyborcza zaproponowała kandydatury członków do zarządu i komisji rewizyjnej. Lista została uzupełniona o kandydatury zgłoszone z sali.

W wyniku tajnego głosowania do zarządu II oddziału zostali wybrani:
Kol. DOBKOWSKI, DRUMLAK, DYMANUS, DZIEDZIC, MIREK, FILIPKOWSKI, KRUKOWSKI.
Do komisji rewizyjnej:Kol. SZULC, NOWAKOWSKI, ZAWIŚLAK.
Na swoim pierwszym posiedzeniu zarząd II oddziału dokonał następującego podziału funkcji.
Prezes II Oddziału
KOL. DRUMLAK PIOTR
Wiceprezes
Kol. B. FILIPKOWSKI
Sekretarz
Kol. B. MIREK
Skarbnik
Kol. KRUKOWSKI
Członek zarządu
Kol. T. DOBKOWSKI
Członek zarządu
Kol. K. DYMANUS
Przewodniczącym komisji rewizyjnej wybrany został Kol. W. Nowakowski.


Nowo wybranemu zarządowi oddziału życzymy dużo sukcesów organizacyjnych a członkom dużo optymizmu i zapału do działania na całą kadencję.

Koledzy z Koła.10.10.2021 roku

10.10.2021    12:00

KOMUNIKAT.


MY SPADOCHRONIARZE Z 10bpd.

W piękny, słoneczny poranek 4 września w Oświęcimiu spotkali się żołnierze rezerwy, którzy w latach 1958-1976 pełnili w tym garnizonie zaszczytną służbę wojskową w szeregach spadochroniarzy 10bpd. W wyznaczonym miejscu zbiórki stawiło się ponad 60 rezerwistów, a wśród nich najstarsi Kol. B. Dutka, J. Makowski, K. Lewandowski i R. Piotrowicz.

Niektórym kolegom towarzyszyły małżonki. Na zbiórkę stawiły się również byłe pracownice służb kwatermistrzowskich: Łucja Zajdel, Alicja Siwek, Wanda Ćwiklińska i Halina Surówka.

Punktualnie o godz. 10.00 wyruszyliśmy na wycieczkę do znajdującego się w pobliżu osiedla im. rtm. W. Pileckiego gdzie zlokalizowany jest kompleks koszarowy - miejsce naszej służby. Naszym pragnieniem było wejście bramą główną na teren koszar by na placu apelowym zrobić pamiątkowe zdjęcie. Niestety nie dostaliśmy zgody na wejście z powodu prowadzonych prac remontowych (w sobotę nikt nie pracował). W tej sytuacji wykonaliśmy zbiorowe zdjęcie uczestników spotkania przed bramą wjazdową a budynki koszarowe obejrzeliśmy przez ogrodzenie. Spacerkiem powróciliśmy do restauracji gdzie było zaplanowane spotkanie.
Zaproszonych gości tj. Prezydenta Miasta Oświęcimia Janusza Chwieruta, Prezesa II Oddziału ZPS płk. rez. dr Mieczysława Usydusa oraz honorowego prezesa II Oddziału ZPS płk.rez. Stanisława Balawendra(byłego dcę batal.) oraz wszystkich kolegów i panie - powitał przewodniczący koła ZPS 10bpd Kol. Tadeusz Dobkowski.

Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć żołnierzy batalionu którzy odeszli "na wieczną wartę".

Prezydent Oświęcimia omówił jak ważną rolę w życiu miasta spełniali żołnierze spadochroniarze a Prezes II Oddziału ZPS dokonał oceny działalności koła 10bpd. Przewodniczący oświęcimskiego koła związku żołnierzy wojska polskiego dokonał dekoracji medalem pamiątkowy "40 lecia" Kol. J. Makowskiego,K. Karskiego, W. Zaborskiego, B. Dutkę, A. Siwek, L. Mazurkiewicza i W.Ćwiklińską. Uczestniczący w spotkaniu Kol. L. Mazurkiewicz jako przedstawiciel Stowarzyszenia Klubu Byłych Żołnierzy WP-D Czerwone Berety z Łodzi, wręczył dla koła ZPS w Oświęcimiu pamiątkową plakietkę którą odebrał Kol. A. Szczerbowski. Natomiast pamiątkowy medal "Za zasługi dla ZPS" Prezydentowi Oświęcimia wręczył Kol. M. Usydus. W części wspomnieniowej Kol. S. Balawender ze swadą i humorem opowiedział historię batalionu oraz ciekawostki z okresu dowodzenia batalionem.

Po obiedzie rozpoczęła się biesiada w grupach specjalności wojskowych. Na podwieczorek niespodziankę zrobił nam Kol. Marian Wala, który dostarczył upieczonego dzika, którego serwował z kapustą zasmażaną. Niespodzianka wszystkim się spodobała a zwłaszcza właścicielowi lokalu P. Markowi Pieczce.

Późnym popołudniem rozpoczął się czas rozstania i pożegnania. Żegnaliśmy się ze świadomością że drugiego takiego spotkania już nie będzie. Potwierdziło ono naszą maksymę: że spadochroniarzem jest się do końca życia".

Z-ca Przewodniczącego
Bogdan Głów.25.09.2021 roku

25.09.2021    8:00

INFORMACJA.

Uprzejmie Kolegów informuję o nowym programie jaki został zainstalowany na naszej stronie. Program ma pomóc w odszukaniu grobów na cmentarzach byłych żołnierzy 10 bpd. Lokalizator od kilku lat był tworzony przez Kol. B. Głów, przygotowany został w wersji papierowej. Uruchomiony program "Lokalizator grobów" jest do waszej dyspozycji, obecnie każdy z nas może szukać w komputerze lub w smartfonie.
Proszę o zgłaszanie uwag, ewentualnie o przekazanie informacji które umożliwią uzupełnienie lokalizatora.

           >>> "Lokalizator grobów"


ODESZLI DO ROKU 2001 - nie posiadamy żadnych informacji o miejscach pochówków:
Mańko Stanisław.     Maciuk Adam.     Miksiewicz Andrzej.    Mazurkiewicz Zbigniew.     Wysocki Henryk.  Surowski Wiesław.     Szymański Zbigniew.     Czeremcha Marian.     Hoc Edward.     Ambroziak Remigiusz.     Łubek Tadeusz.     Rachunek Ryszard.     Wyszogrodzki Jerzy.     Potoczny Władysław.   


Administrator
K. Rutkowski9.10.2020 roku

9.10.2020    13:20

PODZIĘKOWANIE.W odpowiedzi na nasz apel "Ocalmy od zapomnienia" otrzymałem fotografie z okresu służby w 10 bpd od Kol. J. Luberadzkiego,T. Pieczonki, J.Ciesielskiego, C. Śmigielskiego, K. Rutkowskiego, A. Szczerbowskiego i E. Komendery.

DZIĘKUJĘ.
Nadal zachęcamy kolegów do udostępnienia swoich zdjęć. Oczekujemy też fotografii od kolegów, którzy odbywali służbę w 22 kompanii chemicznej.Z-ca Przewodniczącego

Bogdan Głów.23.09.2019 roku

23.09.2019    15:00

KOLEDZY W ARNHEM

Na uroczyste obchody 75.rocznicy operacji "Market Gardena", które odbywały się w dniach 20-22.09. w m. Arnhem, Driel, Ginkel Heat/Ede i Oosterbeek, udała się delegacja członków z naszego Koła w składzie:Kol. Marian POLAKOWSKI, Kol. Kazimierz DYNAMUS i Kol. Zbigniew WIERCIAK (z brygadą) oraz Kol. Bogdan i Mirek Nowotny (z ZPS Siedlce). W piątek 20.09. uczestniczyli w uroczystościach, które odbywały się w Arnhem gdzie pod pomnikiem Airborne Monument złożono kwiaty. W sobotę 21.09. na Placu Polskim w Driel odbyły się uroczystości upamiętniające polskich Spadochroniarzy i ich dowódcę gen. bryg. S.Sosabowskiego. Pod pomnikiem "Powstań Polsko" złożono wieńce i wiązanki kwiatów. A wieczorem w kościele odbyła się msza święta pamięci za poległych Spadochroniarzy w operacji Market Garden.

W niedzielę 22.09. odbyły się uroczystości na cmentarzu wojennym w Oosterbeek. W południe żołnierze naszej brygady przeprawili się przez Ren w rejonie gdzie Spadochroniarzy 1SBS forsowali rzekę by przyjść z pomocą żołnierzom brytyjskim z 1 Dywizji Powietrznodesantowej którzy zostali otoczeni przez Niemców pod Oosterbeek.

Po zakończeniu tej operacji odbył się na brzegu piknik na którym holenderscy i nasi Spadochroniarze prezentowali swój sprzęt, broń i wyposażenie. To holendersko-polskie spotkanie uświetnił koncert naszego brygadowego zespołu estradowego "Czasza".
Teraz czekamy na fotografie od naszych kolegów.

Z-ca Przewodniczącego

Bogdan Głów7.09.2019 roku

7.09.2019    15:00

DZIEŃ SPADOCHRONIARZA II ODDZIAŁU ZPS - 7.09.2019.

Członkowie krakowskiego oddziału ZPS, tradycyjnie spotkali się na terenie klubu wojsk specjalnych w Pychowicach. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Kol. M Usydus. Wprowadzono sztandar naszego związku, którego obsadę stanowili członkowie naszego koła: Kol. T. Dobkowski, T. Kozak i M. Wala. Po wprowadzeniu sztandaru prezes zarządu Kol. M. Usydus powitał przybyłych na uroczystość gości z Prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim na czele. Obecni byli przedstawiciele dowódcy 6BPD, jednostki wojsk specjalnych "Nil", kapelan brygady oraz prof. hab. Sławomir Mazur reprezentujący Szkołę wyższą im. F. Modrzewskiego, która udostępniła swoją strzelnicę do przeprowadzenia zawodów strzeleckich. Fundatorem nagród w zawodach była Pani Barbara Kwiatkowska.

Po powitaniu kapelan brygady odczytał listę Spadochroniarzy, którzy w mijającym roku odeszli na "wieczną wartę". Następnie wręczono listy okolicznościowe członkom którzy ukończyli 80 lat. W uznaniu za aktywną działalność w związku wyróżniono członków odznaką "Za Zasługi dla ZPS". Część oficjalną uroczystości zakończyło odczytanie protokołu z odbytych zawodów strzeleckich. Miło nam poinformować, że w konkurencji: strzelanie z karabinka i pistoletu pneumatycznego odnieśliśmy wielki sukces zajmując drużynowo dwa pierwsze miejsca. Drużyna w składzie: Kol. P. Drumlak, G. Zagurski i J. Dzięcioł zajęła I miejsce. A II miejsce drużyna w składzie:Kol. K. Drozd, D. Truszczyński i P. Strasiński. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Kol. J. Dzięcioł.

Serdecznie gratulujemy naszym "wyborowym strzelców" i prosimy o utrzymanie wysokiego formy do następnych zawodów w przyszłym roku. Serwis fotograficzny z imprezy w naszej "Galerii".


Z-ca Przewodniczącego
Bogdan Głów26.06.2018 roku

26.06.2018    23:17

RONDO SPADOCHRONIARZY W OŚWIĘCIMIU.


W dniu 26.06.2018r Prezydent Oświęcimia Pan Janusz CHWIERUT dokonał uroczystego nadania imienia dla ronda komunikacyjnego usytuowanego na osiedlu "Chemików" przy zbiegu ul. Pilata z ul. Zaborską na "RONDO SPADOCHRONIARZY".
Jest to wyraz uznania za godne reprezentowanie miasta i zasługi dla niego w latach 1958 - 1976. Przez 20 lat spadochroniarze 10bpd aktywnie uczestniczyli w życiu miasta. Współpracowali z władzami miasta, organizacjami społecznymi, szkołami i zakładami pracy. Uczestniczyli w obchodach świąt państwowych oraz różnego rodzaju uroczystościach rocznicowych. Świadczyli pomoc przy budowie lodowiska i krytej pływalni oraz w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Spadochroniarze wrośli w pejzaż miasta i stanowili jego integralną część. Założyli rodziny i na stałe w nim pozostali po przeniesieniu batalionu do Krakowa.

W imieniu spadochroniarzy, Panu Prezydentowi i Radzie Miasta, podziękował przewodniczący koła ZPS Kol. Edward Komendera. Następnie przy kawiarnianym stole wspomniano stare dzieje, a zwłaszcza te zabawne i wesołe. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w serwisie fotograficznym.

Kazimierz Lewandowski.


26.01.2018 roku

26.01.2018    17:07

KOMUNIKAT.

CZŁONKOWIE WYRÓŻNIENI MEDALEM PAMIĄTKOWYM 60-cio LECIA 6 PDPD.

Drozd Krzysztof, Drumlak Piotr, Jedynak Mirosław, Polakowski Marian, Kozak Tadeusz, Musialik Karol, Mrożek Marian, Lewandowski Kazimierz, Mientkiewicz Henryk, Kowalski Leszek, Wójcik Zbigniew, Wójcik Edward, Rutkowski Kazimierz, Zdziarski Marek, Nowotny Mirosław, Leśniak Zbigniew, Goździalski Henryk, Piłat Czesław, Staszewski Dariusz.

PRZEWODNICZĄCY
T.DOBKOWSKI26.01.2018 roku

26.01.2018    17:07

KOMUNIKAT.

CZŁONKOWIE KOŁA WYRÓŻNIENI OKOLICZNOŚCIOWYM DYPLOMEM UZNANIA.


Andryjszyn Maciej, Barankiewicz Witold, Faron Władysław, Janiszek Marian, Jędrysiak Andrzej, Kałuża Walery, Kopalski Marek, Dynamus Kazimierz, Kowalski Leszek, Łapczyński Kazimierz, Kołodziejczyk Jerzy, Kuciel Jakub, Liga Andrzej, Matura Krzysztof, Miszkiel Henryk, Mieszkowski Marek, Nowotny Bogdan, Piszczek Adam, Szanecki Piotr, Wala Marian, Szałański Maciej, Soboczyński Jerzy, Sobol Stefan, Wiśniewski Piotr, Jarosz Jan, Wilk Zbigniew, Wasilewski Wiesław, Banachiewicz Wiesława, Piwoński Zbigniew, Trzaska Jarosław, Szuptarski Leszek.

PRZEWODNICZĄCY
T.DOBKOWSKI