"Ocalmy od zapomnienia chlubne lata naszej wiernej służby"


Wspomnienia
żołnierzy 10 batalionu powietrzno - desantowego
(1957 - 1977)


Część I

Szanowni Koledzy Spadochroniarze

c.d.n